باسلام خدمت شما همراهان عزیز فروشگاه ام وی ام ایزدی.در این مقاله ما قصد داریم تعاریفی پایه ای از موتور خودرو برای شما تعریف و توضیح دهیم تا در مقالات بعدی و حتی در زندگی روزمره با اصطلاحات موتور آشنا باشید.

تعریف اول:

تعریف موتور:

موتور دستگاهی است که انرژی شیمیایی را به انرژی حرارتی و نهایتا به کار مکانیکی تبدیل می کند و باعث حرکت اتومبیل می شود.

انرژی:

قابلیت انجام کار را انرژی می گویند.

ماشینها، انرژی را به صورت شیمیائی – الکتریکی – مکانیکی – هسته ای و… کسب می کنند. عمل ماشین تبدیل انرژی دریافتی به نوع دیگری از انرژی و یا انتقال انرژی می باشد یک ماشین انرژی را مصرف نمی کند بلکه آنرا منتقل می سازد و یا به نوع دیگری تبدیل می کند.

واحد کار و انرژی یکی است، و برابر ژول (j) است کار انجام شده مقیاسی از انرژی تبدیل شده و یا منتقل شده است.

نیرو:

عاملی است که با توجه به اثرات آن روی اجسام ، آنرا می شناسیم نیرو می تواند سبب حرکت، سکون، چرخش، له شدن، کشیدن و…. یک جسم شود نیروهای مختلف را بر اساس اثرشان نام گذاری می کنند. واحد نیرو در سیستم SI، نیوتن (N) می باشد.

تعریف توان:

توان کار انجام شده در واحد زمان است. توان یک ماشین مقیاسی است برای کاری که ماشین در یک زمان معین انجام می دهد.

که میتوان نوشت توان= کار/زمان

واحدهای بزرگتر توان، اسب بخار است که برابر ۷۵ کیلوگرم بر ثانیه

Ps =اسب بخار

تعریف وزن:

برآیند نیروهائی که از طرف جاذبه زمین بر جسم وارد می شود، وزن جسم گویند.

تعریف وزن مخصوص(چگالی):

جرم واحد حجم یک ماده را چگالی یا وزن مخصوص گویند و واحد آن کیلوگرم بر متر مکعب می باشد و یا واحد کوچکتر آن گرم بر سانتی متر مکعب

وزن مخصوص با وزن حجمی = وزن یک سانتی متر مکعب از هر ماده (جامد، مایع، گاز)

منظور از وزن مخصوص همان چگالی است

که میتوان گفت وزن مخصوص(چگالی)=جرم/حجم

دما:

کمیتی مقایسه ای است که گرمی و سردی یک جسم را نشان می دهد. دما یکی از کمیت های اصلی سیستم SI است. واحد اندازه گیری آن کلوین (K) می باشد. واحدهای دیگر آن سانتیگراد سیلیسیوس (°C) و فارنهایت(F) می باشد.

خلاء چیست؟

فقدان (بدون) فشار هوای محیط را خلاء یا فشار منفی گویند.

حرکت دورانی :

حرکت یک نقطه یا یک جسم را در یک مسیر دایره ای شکل حرکت دورانی می نامند.

سرعت جسمی که حرکت دورانی داشته باشد بر حسب زاویه ای که گردش کرده است معین می شود زاویه بر حسب درجه اندازه گیری می شود. یک دور کامل میل لنگ (محیط دایره) ۳۶۰ درجه می باشد.

اینرسی:

یکی از خواص ماده می باشد. اینرسی موجب می شود که هر ماده در مقابل تغییر سرعت یا تغییر جهت حرکت مقاومت کند. یک جسم ساکن تمایل دارد همیشه ساکن و جسم متحرک تمایل دارد همیشه با سرعت ثابت در یک جهت حرکت کند. موقعی که اتومبیل ساکن را بخواهیم حرکت دهیم یا به آن نیرویی وارد کنیم تا بر سکون ان غلبه کند. یا بخواهیم از سرعت آن بکاهیم باید ترمز کنیم ترمز باید بر اینرسی حرکتی آن غلبه کند تا اتومبیل توقف نماید.

گشتاور:

نیروی پیچشی می باشد. برای فرمان دادن اتومبیل در سر پیچ ها باید به فلکه فرمان گشتاور وارد شود. براد باز کردن یک پیچ به آن گشتاور وارد می کنیم. واحد گشتاور بر حسب m.kg متر کیلوگرم یا Ib.ft پوند فوت می باشد

اصطکاک:

مقاومت در مقابل حرکت لغزشی بین دو جسم است که با هم تماس داشته باشند.

اصطکاک به سه دسته تقسیم می شود:

-1اصطکاک خشک (چوب روی زمین).

۲-اصطکاک تر (دو جسم که بین آنها روغن وجود دارد).

۳- اصطکاک غلظتی (حرکت گوهای شکل روغن بین یاتاقانها و میل لنگ).

سیلندر:

استوانه ای تو خالی که پیستون داخل آن حرکت رفت و برگشتی را دارد سیلندر نامیده می شود.

نقطه مرگ بالا:

بالاترین نقطه ای که پیستون در حرکت داخل سیلندر از آن حد بالاتر نمی رود نقطه مرگ بالا نامیده می شود و با حروف T.D.C نشان می دهند(Top.Dead.Center)

نقطه مرگ پائین:

پایین ترین نقطه ای که پیستون در حرکت داخل سیلندر از آن حد پایینتر نمی رود نقطه مرگ پایین می نامند وبا حروف  B.D.Cنشان می دهند. (Buttom Dead Center)

کورس پیستون:

فاصله ای که پیستون در داخل سیلندر بین نقطه مرگ بالا و پایین حرکت می کند کورس پیستون نامیده می شود.

حجم اولیه:

حجم جابجا شده توسط پیستون، از نقطه مرگ پایین تا نقطه مرگ بالا را حجم اولیه میگویند.

محفظه احتراق :

حجم باقی مانده بین سر پیستون در نقطه مرگ بالا تا سر سیلندر می باشد.

حجم کل سیلندر:

مجموع حجم اولیه و حجم اتاق احتراق را حجم کل سیلندر میگویند.

فشار کمپرس:

فشار کمپرس در اثر بالا رفتن پیستون در زمان تراکم و کوچک شدن فضای بالای سیلندر بوجود می آید این کوچک شدن حجم باعث بالا رفتن فشار و گرمای داخلی محفظه احتراق می گردد.

نسبت تراکم:

نسبت حجم کل سیلندر به حجم اتاق احتراق را نسبت تراکم گونند. یا نسبت فشار گاز داخل محفظه احتراق را  قبل و بعد از تراکم نسبت تراکم می نامند. در موتورهای بنزینی از ۶ به یک الی ۱۲ به یک می باشد .

نسبت تراکم =(حجم سیلندر+حجم اتاق احتراق)/حجم اتاق احتراق

(نسبت های عددی واحد اندازه گیری ندارند)

زمان (مرحله یاضربه):

حرکت پیستون از نقطه مرگ بالا به پایین یا بالعکس را یک زمان (یک مرحله) یا یک ضربه می نامند.

سیکل:

شروع یکی از زمانهای سیلندر موتور تا شروع مجدد همان عمل را یک سیکل گویند.

موتورهای احتراقی به دو دسته تقسیم می شوند:

ا-موتورهای احتراق خارجی (برونسوز)

۲-موتورهای احتراق داخلی (درونسوز)

١-موتورهای احتراق خارجی (برونسوز):

در این نوع موتور که در گذشته از آن استفاده می شد. سوخت در خارج از موتور مصرف شده و انرژی حاصل از آن آب موجود در دیگ مخصوص را به بخار تبدیل کرده و از نیروی بخار برای به گردش در آوردن موتور استفاده می شد.

۲-موتورهای احتراق داخلی (درونسوز):

در این نوع موتور که امروزه استفاده می شود. سوخت داخل محفظه احتراق سیلندر سوخته و ایجاد قدرت می نماید.

برای ایجاد قدرت در موتورهای احتراق داخلی بایستی چهار عمل (مرحله یا زمان) در موتور انجام گیرد که عبارتند از :

1- مکش

۲-تراکم

۳-احتراق

۴-تخلیه

موتورهای درون سوز به دو دسته تقسیم می شوند:

الف: موتورهای چهار زمانه بنزینی – دیزلی

ب: موتورهای دو زمانه بنزینی – دیزلی

تقسیم بندی موتور ها از لحاظ سوخت: بنزینی -گازوئیلی – نفتی – الکلی – گازی و برقی و…

تقسیم بندی موتورها از لحاظ سیستم خنک کننده :

ا-موتور هائی که بوسیله هوا خنک می شوند.

۲ – موتور هائی که بوسیله آب خنک می شوند.

تقسیم بندی موتور از لحاظ قرار گرفتن سیلندرها:

ردیفی – خورجینی یا V شکل – موتورهای خوابیده یا افقی –  ستاره ای با رادیال – متقابل – موتورهای W شکل

تقسیم بندی موتور از لحاظ طرز قرار گرفتن سوپاپها:

1- ردیفی (معلق)I

2-جنبی نوع L

۳-نوع F

۴-نوع T

با تشکر از توجهتان به این مقاله به امید دیدار مجدد

تمام مطلب فوق برگرفته از کتاب اتو مکانیک به زبان ساده نوشته استاد احمد امیر تیموری میباشد